Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 7-13/11

.

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam (VND) so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 7-13/11/2019. Cụ thể:

tỷ giá tính chéo 7 háng 11 năm 2019

Nguồn: vneconomy.vn